تماس با ما

کارشناس فروشی : ۰۹۱۹۸۱۴۱۲۵۰
دفتر فروش :

۰۲۶۳۴۲۱۷۴۶۳
۰۲۶۳۴۴۸۷۶۵۸

آدرس کارخانه : جاده خاوران – بعد از خاتون آباد – ابتدای پاکدشت
مدیریت فروش : ۰۹۱۲۸۶۳۴۶۷۶
مدیریت فروش عمده و صادرات : ۰۹۱۲۰۲۱۰۸۹۸