چرخ گوشت صنعتی

تولید کننده انواع چرخ گوشت های صنعتی

ادامه خواندن “چرخ گوشت صنعتی”

کباب پز تابشی

تولید کننده انواع کباب پز های تابشی

ادامه خواندن “کباب پز تابشی”

یخچال قصابی

سازنده انواع یخچال های ایستاده قصابی و یخچال جزیره قصابی

ادامه خواندن “یخچال قصابی”

دستگاه کباب ترکی رو میزی

تولید کننده انواع دستگاه های کباب ترکی رو میزی

ادامه خواندن “دستگاه کباب ترکی رو میزی”

یخچال نوشیدنی

تولید کننده انواع یخچال های ایستاده نوشیدنی

ادامه خواندن “یخچال نوشیدنی”

یخچال نوشیدنی کوچک

تولید کننده انواع یخچال های نوشیدنی کوجک

ادامه خواندن “یخچال نوشیدنی کوچک”

خورشت پز ۴ شعله فر دار

تولید کننده انواع خورشت پز های فر دار

ادامه خواندن “خورشت پز ۴ شعله فر دار”

دستگاه گرم نگهدارنده سمبوسه

دستگاه گرمکن سمبوسه کلد سنتر

ادامه خواندن “دستگاه گرم نگهدارنده سمبوسه”

سرخ کن طرح دین

تولید کننده انواع سرخ کن های طرح دین

ادامه خواندن “سرخ کن طرح دین”

فر ساندویچی

تولید کننده انواع فرهای ساندویچی

ادامه خواندن “فر ساندویچی”